2018-11-16

Täby kommun. I Täby park planeras det för cirka 6 000 bostäder och 4 000-5 000 arbetsplatser. Den mångfunktionella stadsparken kommer att ges stort utrymme och bidra till stadsdelens identitet och karaktär. Mälarvarvet Konsults uppgifter i de olika projekten kommer att bestå av byggledning mark, anläggning, konstbyggnad samt stål.  

2018-10-31

Ny E10 i Kiruna. Trafikverket bygger en ny 7 kilometer lång sträcka av E10 norr om Kiruna. Den nya sträckningen kommer att dras mellan Tuolluvaara och Lokstallsområdet. Mälarvarvet Konsult bidrar med byggplatsuppföljning stål åt Sweco i Luleå för två stycken samverkansbroar över ravinerna Matojärvi samt Sandstensberget.

2018-08-21

Roslagsbanans depå i Molnby. Här ska de nya tågen få en ny depå – där de ska städas och underhållas . Mälarvarvet Konsult bidrar med byggledning Hus.

2018-07-12

Trafikverket bygger en förlängd mötesstation och tre nya järnvägsbroar mellan Njurundabommen och Nolby. Mälarvarvet Konsult bistår Struktor Norr med Byggplatsuppföljning Stål.