Täby kommun. I Täby park planeras det för cirka 6 000 bostäder och 4 000-5 000 arbetsplatser. Den mångfunktionella stadsparken kommer att ges stort utrymme och bidra till stadsdelens identitet och karaktär. Mälarvarvet Konsults uppgifter i de olika projekten kommer att bestå av byggledning mark, anläggning, konstbyggnad samt stål.