Mälarvarvet Konsult AB bildades 2007 av tre projektledare från Mälarvarvet Stålbyggnad AB.

Grundarna är Hans Stiller, Björn Johnsson och Thomas Sinander. Företaget består av idag av ett tiotal medarbetare med olika profiler.

MV-konsult är ett bygg- och projektledningsföretag verksamma i små och stora bygg och infrastrukturprojekt. Vår ambition är att driva projkekt effektivt och det tror vi görs främst genom att vara aktiva och väl insatta i produktionen. Nära kontakt med uppdragsgivare och utförare, tillsammans med erfarenhet och kompetens, präglar vårt arbetssätt. Att vara pådrivande och samtidigt upprätthålla en positiv stämning i projekten, tror vi också är viktigt för att nå uppsatta projektmål. Vi är självgående problemlösare som kan fatta snabba beslut.

MV-konsult leder bygg- och anläggningsprojekt med kompetens inom stål, betong, prefab, stommar, grundläggning och anläggning. Företaget är i första hand inriktat på projektledning men vi utför även konsulttjänster inom:

 • Projektering

 • Utredningar

 • Sakkunnig

 • Besiktningar/bedömningar

 • Kontroller

 • Tillståndsanalyser

 • Produktionsplanering och tidplanering
  Entreprenadkalkyler/anbud/offerter

 • Riskanalys

 • Omvärldsbevakning/intrångsärenden vid järnvägsanläggningar

 • Kvalitetsplanering

Företaget har sina lokaler i Västberga Industriområde. Vanligtvis är vi stationerade vid projektens platskontor. Vi har hela landet som arbetsområde och verkar även utomlands. Erforderliga konsult- och ansvarsförsäkringar enligt ABK 09.