Kompetensprofil

MVkonsult har mångårig och bred erfarenhet inom bygg- och anläggningsproduktion. Gemensamt är att alla medarbetare har minst 10 års bakgrund ​som entreprenörer. Kompetensen hos
företagets medarbetare är en mix av akademisk kompetens och lång praktisk erfarenhet.

Alla har genomgått erforderliga kurser enligt normkrav inom respektive teknikområde. Kontrollansvarig enl. PBL och Betongkurs klass 1 samt TR Stål/K och SS EN 1090 är några exempel.

Vi är vana att jobba utifrån normkrav som BBK 04, BSK 07, TK Bro, TK Brounderhåll, BV Bro, AMA, AF12 & TRVAMA.

Alla medarbetare har genomgått de elementära och aktuella kurserna som ges i entreprenadjuridik, kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Inom företaget finns SOS-ledarkompetrens BASÄ-SÄK och
Spårbehörighet kat 19 och 16, för att vistas inom Trafikverkets och SL/Trafikförvaltningens spåranläggningar

Vi projektleder inom följande områden
 • Mark och beläggning

 • Konstbyggnad

 • Grundläggning/djupgrundläggning

 • Betong

 • Prefab (stål/betong och spännarmerade prefabkonstruktioner)

 • Stommar (stål och betong)

 • Smide

 • Verkstadsteknik

Tillämpning sker i projekt som t.ex.
 • Brobyggen och brorenoveringar (brolagerbyten, omisolering, fogbyten, pelarreparationer mm)

 • Tunnelbyggen och tunnelrenoveringa

 • Husstommar i flerbostadshus, industrifastigheter och hallar (hålbjälklag och prefabstommar)

 • Kajer

 • Plattformar

 • Parkeringshus

 • Vägar

 • Plankorsningar

 • Byggnader vid anläggningsarbeten i kärnkraftsverk
  Spår- och banunderbyggnad

 • Kranreparationer

 • Vattenledningar

 • Tillfälliga broar (quickbridgebroar)

 • Stålkonstruktioner i väg och vatternmiljö (ramar, räcken, fundament mm)